Per: Ester Torrella

El cos humà disposa de tres “portes giratòries” que li permeten comunicar el seu medi intern amb el medi extern en el qual viu immers. Una d’aquestes portes es troba en l’aparell digestiu, una altra en l’aparell respiratori i una tercera en la retina, que és qui administra l’aliment més subtil, la llum.

En aquest article només farem referència a la llum i a com la seva qualitat i intensitat, afecta el nostre medi intern.

El dia 21 del passat mes de març va tenir lloc l’equinocci de primavera, un punt d’inflexió en el cel que va marcar el canvi d’estació en la terra i en totes les formes de vida que l’habiten. Un període en el qual el sol va transitar exactament sobre la línia de l’equador i la nit va esdevenir d’igual durada que el dia.

A partir d’aquest “punt zero” la naturalesa inicia un nou cicle; les hores de llum van guanyant dia a dia terreny a les hores de foscor i l’energia de vida, replegada en l’interior de la terra durant el període hivernal, renaix amb tota la seva esplendor, renovant i regenerant el planeta.

El canvi en la qualitat de la llum solar, és el detonant, el veritable protagonista  d’aquesta explosió de vida que transforma l’aspecte i el comportament, tant del paisatge exterior, com dels animals i dels éssers humans.

La llum blanca, sempre que travessa la matèria, es polaritza difractant-se en 7 rangs de color. La irradiació electromagnètica de cada color difon per l’espai en forma d’ones que vibren a diferents freqüències, específiques per a cada un d’ells. En l’equinocci de primavera es produeix una transició des del color -o freqüència de vibració- que havia il·luminat el planeta fins al moment de l’equinocci, a un altre color diferent dins l’espectre de la llum blanca.

Pel que fa al medi intern, segons la Medicina Tradicional, els òrgans que reben directament aquest nou impuls energètic del cicle primaveral són: fetge, vesícula biliar, cor i sang. Són ells els que hauran de fer l’esforç més contundent a l’hora d’adaptar-se a la seva influença.

La dificultat per assolir l’èxit en l’adaptació es pot resumir en 3 grans possibilitats:

  1. Que la funcionalitat d’aquests òrgans estigui prèviament compromesa per un excés d’acumulació de càrrega tòxica (per exemple, per una deficient higiene de vida més o menys mantinguda en el temps).
  2. Que aquests òrgans presentin, de forma constitucional, un metabolisme energètic en dèficit o en excés, és a dir, que ja vinguin “de fàbrica” amb aquesta característica. És el que la Medicina Tradicional Occidental (MTO) anomena disharmonia constitucional. Pel metge que practica la MTO, conèixer-ho és important perquè l’acció terapèutica haurà d’anar sempre dirigida a donar suport als elements que més ho necessitin.
  3. La tercera possibilitat, la més compromesa, conté en si mateixa les altres dues: toxicitat acumulada i disharmonia constitucional.

Aquells individus que tinguin aquests òrgans en equilibri energètic -i poca càrrega tòxica-, s’adaptaran amb més facilitat a la nova llum i podran compensar per si mateixos les petites alteracions pròpies de la primavera. Una bona dieta rica en aliments antioxidants, força aigua, exercici, la pràctica de la respiració conscient o de la meditació, per exemple, segons les preferències i possibilitats de cadascú, seran suficients per transitar per aquest període tan intens, d’una manera dolça.

Per contra, aquells que tinguin els òrgans esmentats en disharmonia constitucional i amb excés de càrrega tòxica, els caldrà rebre un ajut professional personalitzat a fi d’evitar o apaivagar símptomes o manifestacions molestes per manca de capacitat d’adaptació (fatiga, èczemes, al·lèrgies, insomni, irritabilitat, etcètera). Si aquest ajut es pot avançar un mínim de quinze dies abans de l’equinocci, molt millor. Si no hi som a temps, s’hauran d’incorporar a les mesures abans descrites, drenatges amb fitoteràpia espagírica i/o nutrients específics per revitalitzar l’energia dels òrgans afectats, en funció del grau de malestar i de les necessitats individuals.

La llum renova i regenera la vida en cada primavera. Res ni ningú escapa al seu poder transformador i transmutador. Convidem-la a entrar dins la nostra individualitat amb el respecte i l’atenció que es mereix.

Ester Torrella Yagüe

Metge col·legiat núm. 16684 – Barcelona

Salut conscient: la salut dels vincles i les relacions

Medicina Tradicional Occidental: Espagiria i Alquímia

www.estertorrella.com

Youtube: Dra. Ester Torrella