Gent gran: L’Envelliment actiu

Gent Gran: L’Envelliment actiu

 

L’envelliment és una etapa més del cicle vital d’una persona, cadascú arriba a la vellesa i la viu amb una situació física, psíquica i social diferent. Es tracta de fer de l’envelliment una experiència positiva i acceptar els canvis, interns i externs, que comporta.

Actualment existeixen diferents programes en les institucions públiques que ens fan recomanacions per tal de millorar i mantenir un correcte estil de vida, si mantenim aquests hàbits en el temps tindrem grans efectes sobre el nostre benestar.

És important evitar hàbits incorrectes com el sedentarisme, el tabac, la sobrealimentació i dietes poc equilibrades, aïllament i pèrdua de relacions socials entre d’altres. Aquests estan relacionats amb un increment de diferents malalties cròniques (malalties del cor, diabetis, càncer, obesitat, osteoporosis, malaltia d’Alzheimer, depressió.)

És important promoure uns bons hàbits saludables i entorns favorables i adequar-los a la nostra necessitat de salut per així mantenir una bona qualitat de vida, salut i independència.

l Fer activitat física regularment aporta benestar a la vegada que ajuda a prevenir malalties S’ha d’adaptar l’exercici a realitzar segons l’objectiu que necessitem. Prevenir, Mantenir Rehabilitar i si és possible fer-la acompanyats per gaudir dels beneficis socio-afectius que aporta.
l Disminuir el risc de caigudes. Fer activitat física amb regularitat, ajuda a millorar la força i a sentir-se millor. Els exercicis que milloren l’equilibri i la coordinació de moviments (com el taitxí, pilates.) són els més útils. La falta d’exercici físic contribueix al debilitament i fa augmentar el risc de patir una caiguda.
l És molt important que l’Alimentació sigui equilibrada, variada, suficient i adaptada a les característiques fisiològiques de la persona. S’han de realitzar 4 o 5 àpats diaris i mantenir una regularitat horària. Mantenir una postura correcte i adaptar els utensilis i textures a les nostres necessitats.
l Prevenir trastorns de l’estat d’ànim. Durant l’envelliment algunes situacions poden afectar l’estat d’ànim, com ara la jubilació, pèrdua d’amics i familiars, manca de suport social. Pot haver una tendència a l’aïllament i sensació de sol-litut. És important mantenir-se socialment actiu. Defensar la pròpia autonomia i el dret a decidir, mantenir aficions i activitats pròpies (Realitzar voluntariats, tallers, participar en celebracions, realització de les màximes tasques de la llar i cura personal…).
l Medicaments, per tal d’aconseguir una millor resposta del tractament és important tenir un control correcte de la medicació que es pren. Prendre només medicació prescrita pels professionals de la salut, no fer automedicació. Hem de comprovar la recepta electrònica i la data de caducitat dels medicaments.

Si volem que l’envelliment constitueixi una experiència positiva, ha d’anar acompanyada d’aquestes premisses. Una percepció optimista de la longevitat, motivació per viure d’una manera activa aquesta etapa i no limitar-se a deixar-la passar.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS), defineix l’envelliment actiu com “el procés pel qual s’optimitzen les oportunitats de benestar físic, social i mental durant tota la vida, amb l’objectiu d’ampliar l’esperança de vida saludable, la productivitat i la qualitat de vida en la vellesa”.

Mireia Massaguer
Infermera al Centre de Dia Amunt · T. 93 433 13 17
www.centrosamunt.com

 

Post a Comment