L’esport femení a Barcelona

 

Avui en dia, la presència de les dones en manifestacions i activitats esportives és un fet comú i habitual, però encara no fa gaires dècades, la pràctica esportiva estava reservada exclusivament als homes.

No obstant això, gràcies a un grup de pioneres que van decidir trencar tot tipus d’estereotips i normes socials establertes i apostar per la pràctica esportiva, un hàbit indispensable per a una bona qualitat de vida, actualment els beneficis de l’activitat física i l’esport es troben a l’abast de nenes, noies i dones de qualsevol edat.

Fins i tot podríem assegurar que cada vegada més dones fan esport a Barcelona i Catalunya, com bé demostren les estadístiques dels darreres anys. Tal com es desprèn del darrer estudi fet per l’Observatori Català de l’Esport (any 2010), en general els homes practiquen més esport que les dones (56,9% respecte del 44,2%), però aquesta xifra no és del tot exacte, ja que les dones fan més activitats no considerades formalment com a “esport”, com ara caminar o fer gimnàstiques suaus i de manteniment, mentre que l’esport reglat i federat encara segueix sent un territori principalment masculí (amb un 77,2% d’homes davant el 22,8% de dones).

En aquest sentit, les dones fan esport durant el seu temps de lleure majoritàriament fora de clubs i entitats i, per tant, esdevenen una majoria dels abonats a les instal•lacions esportives municipals. Hi ha registrades un 51,15% de dones abonades davant un 48,85% d’homes abonats als centres esportius municipals, amb un pes important de dones abonades de 12 a 15 anys, de 31 a 65 anys i majors de 65 anys.

Aquesta tendència creixent no només és en l’edat adulta. Si fem una comparativa dels darrers estudis d’hàbits esportius entre infants en edat escolar de la ciutat de Barcelona (de 2007 i 2013, respectivament), s’ha aconseguit reduir la diferència de la pràctica esportiva entre noies i nois fins a un 13,3%, un 4,1% menys de diferència entre gèneres que va detectar el primer estudi, gràcies en part a la recuperació del percentatge de pràctica femenina durant el període de batxillerat.

 

 

Post a Comment