Balsells Zaragoza Gestió

Noves opcions d’inversió

Moltes són les notícies aparegudes tant a la premsa especialitzada com a les xarxes que corroboren la pujada del preu dels immobles a Barcelona sobretot en alguns barris de la ciutat, el mercat immobiliari viu un dels millors moments i torna a ser molt atractiu per invertir, i cada cop són més aquells petits inversors que voldrien apostar per comprar pisos, ja que no hi ha actualment cap banc o entitat financera que pugui oferir un producte amb la mateixa rendibilitat pels seus estalvis, però no disposen del capital necessari per fer front a tota l’operació.

Saben d’aquesta problemàtica, han aparegut empreses al sector, que ofereixen la possibilitat d’invertir amb els diners que es disposin. És a dir, si un pis val de mitjana a Sagrada Família uns 350.000€ però un petit inversor només disposa de 50.000€, pot invertir aquesta quantitat a través d’aquestes empreses i optar a una “participació” en un immoble.

En aquestes oportunitats els inversors financen mitjançant préstecs participatius el desenvolupament i execució per part d’un promotor d’una oportunitat. Són oportunitats amb un termini de durada estimat que oscil·la entre 12 i 60 mesos. En aquest tipus de préstecs la rendibilitat està vinculada al rendiment que s’obtingui per la venda de l’actiu objecte de l’oportunitat, així com, si s’escau per la derivada de l’explotació del mateix (lloguers). En el moment de la publicació de l’oportunitat promotor fixa un preu objectiu de venda i, quan aquesta s’aconsegueix, es procedeix a buscar comprador i vendre l’immoble.

Dit d’una altra manera: l’inversor participa en la compra d’un immoble (nou o de segona mà), juntament amb altres inversors, amb un termini màxim per recuperar la inversió. Els guanys aniran en funció de la participació i del nou valor de venda.

Si a més, l’immoble que es compra està llogat, també se’n treu rendiment del lloguer que es cobra cada mes (a part del que se’n guanyi quan es torni a vendre).
Els experts consideren que és més rentable que un dipòsit bancari, més segur que una inversió a borsa i més atractiu que un pla de pensions.

Però, donat que l’oferta d’inversió és cada vegada més àmplia i diversa, i que els conceptes amb els quals treballen aquests tipus d’empreses no sempre són fàcils d’entendre, us recomanem sempre que contacteu amb el vostre assessor financer de confiança per tal que us pugui informar de manera fiable, objectiva i planera de totes les opcions que el mercat pot oferir actualment pels vostres estalvis.

Ramon Balsells
Gerent Balsells Zaragoza Gestió S.L.

Post a Comment