Per: Ester Torrella.-
La naturalesa com a model d’observació

La Medicina Tradicional, sigui d’orient o d’occident, adquireix el seu coneixement observant el comportament de la naturalesa -entesa com la totalitat de la creació, no tan sols com un paisatge-. Ella s’expressa amb el llenguatge universal del símbol: imatges, textures, colors, olors, sons, es vinculen entre si en una perfecta i fluida relació d’interdependència que evoluciona a través de ritmes i cicles generant un moviment intel·ligent de transformació permanent al que anomenem Vida.

La Medicina Tradicional escull la naturalesa com a model d’observació perquè és l’únic complert i perfecte en si mateix. Tot està sempre en tot i en tot moment. Cada forma creada representa un aspecte de la totalitat i alhora la conté. El vincle que cohesiona i unifica la multiplicitat de formes amb les que s’expressa, és l’Amor. Tota la Creació batega i respira Amor.

Observant les característiques i el comportament  de la naturalesa “exterior”, podem conèixer i comprendre les característiques i el comportament de la nostra naturalesa “interior” -tant macroscòpica com microscòpica-, precisament perquè les dues naturaleses comparteixen una mateixa i única essència i estan regides pels mateixos ritmes i cicles.

Pel metge tradicional, l’ésser humà és un tot indivisible. Els diferents aspectes que el conformen: físic, energètic, psíquic, anímic, espiritual i fins i tot social, mantenen entre sí una indissoluble relació d’interdependència, és a dir, que l’afectació en un d’ells repercutirà inevitablement en la totalitat. És per aquest motiu que la Medicina Tradicional es revela com una medicina holística i integrativa.

El que més interessa al metge que practica la Medicina Tradicional, és conèixer i comprendre el veritable significat de l’estat de salut i descobrir-lo i viure’l en si mateix. Si li manca consciència per distingir l’ordre del desordre en ell, li serà molt difícil poder-lo distingir en els seus pacients.

La malaltia o el trastorn s’origina sempre en els plànols invisibles -ment, ànima, esperit- i, com si d’un abscés es tractés, es va obrint camí fins a desembocar en la perifèria on esdevé visible, tangible, mesurable. I és així com la consciència pot ser informada del desequilibri que l’afecta i té l’oportunitat d’actuar o modificar el que faci falta per recuperar l’estat de salut.

Quan tractem directament el símptoma perifèric -per exemple una lesió a la pell- i aquest s’alleuja o desapareix, parlem de curació. Quan alhora incidim sobre la causa primera –integrant en la consciència els aspectes invisibles- hi ha la possibilitat d’assolir la sanació. En el primer cas, la disfunció pot reaparèixer i fins i tot esdevenir crònica. En el segon cas, no, perquè es recupera la coherència i el fluir harmònic entre les parts.

La saviesa perenne ens transmet que la ignorància és la malaltia fonamental de l’ésser humà, en el sentit d’ignorar qui és ell en realitat. Sense consciència de ser, estem desconnectats de la voluntat i el coratge necessaris per iniciar i completar el procés de sanació. Si no sabem qui som, no podrem discernir entre allò que ens nodreix i el que ens enverina i això inclou el tipus de vincles i relacions que establim, tant amb nosaltres mateixos com amb els altres i l’entorn

Podem aprendre molt sobre la qualitat dels vincles i la salut, observant la naturalesa. Si contemplem les diferents formes de vida que habiten en un sol centímetre quadrat de terreny, veurem que totes mantenen entre elles una perfecte relació d’afinitat. No veurem mai un cactus creixent al costat d’un lliri. La intel·ligència que ordena el moviment de la vida fa que cap llavor pugui germinar i prosperar si la terra que l’ha d’acollir li és hostil. Sempre el vincle precedeix la forma, és així d’important. Discernir entre les relacions saludables, que ens obren el cor a la gratitud, l’alegria, la vitalitat o la creativitat d’aquelles que ens el tanquen, ens apaguen i ens desvaloritzen, esdevé fonamental alhora de mantenir l’estat de salut en un bon equilibri estable.

Ester Torrella Yagüe

Metge col·legiat núm. 16684 de Barcelona

Salut conscient: la salut dels vincles i les relacions

Medicina Tradicional Occidental: Espagiria i Alquímia

www.estertorrella.com

Youtube: Dra. Ester Torrella