tipologias y diversidad. Salud consciente. Ester Torrella. Revista Acelobert

Salut Conscient: «Les 4 tipologies, el valor de la diferència»

Per: Ester Torrella.-

La diversitat de tipologies en el si de la humanitat és un valor que suma i enriqueix el conjunt. No som tots iguals.

Tot en la naturalesa està constituït per la reunió, en diferents proporcions, de quatre elements essencials: aigua, foc, terra i aire i l’ésser humà no és una excepció. La proporció amb la qual es combinen en cada individu defineix el concepte de TIPOLOGIA.

La Medicina Tradicional Occidental defineix 4 grans tipologies a partir de l’element que predomina sobre els altres tres. Així tenim la tipologia aigua, foc, terra i aire. Cadascuna d’elles representa un punt de partida, personal i intransferible, des d’on iniciar el viatge de l’existència. Conèixer, valorar i respectar les característiques i el comportament de la tipologia pròpia, afavoreix conèixer, valorar i respectar les característiques i el comportament de les altres tres. Les quatre són completes i perfectes en si mateixes; no hi ha una millor que l’altra. Les diferències transcendeixen el judici i la comparació.

La tipologia es gesta durant el període embrionari, orientant o determinant en cada individu, una sèrie d’aspectes interrelacionats i interdependents:

  • La complexió, és a dir, la forma del cos físic: quin segment predomina: cap, tòrax o abdomen o bé si el conjunt dels tres és harmònic.
  • El tipus de metabolisme energètic: si està orientat a l’estalvi, al consum o si pateix
  • La tendència temperamental sobre la qual es construirà la personalitat
  • Les capacitats o talents que impulsaran l’individu a cercar les condicions òptimes per desenvolupar al màxim el seu potencial i posar-lo al servei de la humanitat, sempre que les condicions de l’entorn li siguin favorables.

Depassa la finalitat d’aquest text aportar un coneixement exhaustiu sobre cadascuna de les quatre tipologies, però si voldria fer-ne un petit tast, malgrat l’inevitable risc de perdre rigor, limitar o esbiaixar els continguts.

En la tipologia aigua predomina l’abdomen. Totes les formes són amples i arrodonides; tendeix a retenir líquids. Són individus molt emocionals, intensos fins al desbordament, passionals, amb una gran variabilitat d’estats d’ànim i que absorbeixen les energies de l’entorn amb facilitat. Són imaginatius, somiadors, idealistes i gens competitius. La naturalesa és la seva llar, on es reconeixen i se senten segurs. Procuren el benestar dels altres. Aquests trets orienten les seves capacitats: molta creativitat (inspiració-creació), artistes, escriptors, compositors i excel·lents en qualsevol dels aspectes que tinguin a veure amb el concepte “cuidar”: cuinar, educar, curar, etcètera.

En la tipologia foc el que predomina és el volum i el to de la massa muscular. Cara  i cos quadrats que transmeten potència. Són individus d’acció, de moviments bruscs, imprevisibles. Addictes al treball. Veuen clar cap a on volen anar i s’hi dirigeixen amb determinació, sense por a les conseqüències. No toleren la contradicció. Colèrics però sense rancúnia. També són impacients, desmesurats, poc empàtics i de tracte brusc. Perseveren en la lluita pel que volen. Són nobles i de grans ideals. El risc, el repte i la competició els motiva. Són individualistes; no els agrada ser manats. Molt extravertits i seductors. El seu predomini és mental. Corresponen al model de l’emprenedor o l’esportista d’elit.

En la tipologia terra el segment que predomina és el cap, que és de forma triangular, amb el front més ample que la mandíbula o també pot ser rectangular. Cos molt prim i sobre tot sec, tot allargassat. Temperament rígid, amant de l’ordre, respectuós amb la llei i les normes. Món emocional limitat o de difícil expressió. Introvertit i poc donat al joc social. És responsable, li agrada controlar-ho tot amb temps suficient; por a equivocar-se. Tossut i perfeccionista. Busca la seguretat en coses tangibles; acumula i li costa desprendre’s. Molt bones capacitats pel treball científic, l’enginyeria, l’arquitectura, la legislació, l’agricultura.

Per acabar, la tipologia aire és la més harmònica en la proporció de les seves formes. Si predomina algun segment és el tòrax. Són individus extravertits, de temperament alegre, juvenil, gaudeixen molt del joc social. Es dispersen amb gran facilitat, són curiosos i els agrada la novetat, saber una mica de tot però res en profunditat. S’apaguen amb la rutina, prefereixen improvisar. Són educats, considerats, diplomàtics, fugen de la confrontació directa. Viatjar és la seva passió: l’aventura, el que és nou i divertit. Seductors, els agrada ser el centre d’atenció. Tot plegat els fa molt aptes per a la interpretació en tota mena d’arts, també les escèniques i també el món de la comunicació.

Ester Torrella Yagüe

Metge col·legiat núm. 16684 – Barcelona

Salut conscient: la salut dels vincles i les relacions

Medicina Tradicional Occidental: Espagiria i Alquímia

www.estertorrella.com

Youtube: Dra. Ester Torrella