Per: Ester Torrella.-

Una correspondència analògica entre l’evolució de l’individu i de la humanitat

Definim l’Alquímia com a l’art i la ciència de la transformació i de la transmutació. En la transformació, el canvi és exterior i aparent -la nena es transforma en dona-, mentre que en la transmutació, la naturalesa del que es transforma canvia completament -el cuc transmuta en papallona-

Quan el conjunt d’operacions que constitueixen el mètode alquímic s’aplica sobre els minerals, metalls o plantes, s’obtenen un tipus de remeis anomenats espagírics o alquímics, dels quals se serveix la Medicina Tradicional Occidental per recuperar o mantenir l’estat de salut.

Quan l’alquimista opera sobre la seva pròpia personalitat: vida fisio-psicològica i experiències morals i espirituals, el que busca és recuperar la memòria de qui és en realitat. Completar “La Gran Obra Alquímica” implica assolir la plena vivència conscient de la unicitat amb el cosmos.

Aquest és un procés alhora individual i col·lectiu. El que es transforma o transmuta en cada individu es transforma o transmuta en la humanitat.

L’obra alquímica evoluciona en 3 grans etapes:

  • Nigredo: obra al negre, regida per saturn
  • Albedo: obra al blanc, regida per la lluna
  • Rubedo: obra al roig, regida pel sol

En aquest article farem referència exclusivament a l’etapa Nigredo. Creiem que en ella podrem reconèixer sense dificultat el moment de canvi d’era pel que estem transitant, com a individus i com a humanitat.

La Nigredo és sempre la primera, la més llarga i reiterada de les 3 etapes. És un període d’intensa purificació.

Comença amb una mena de “crida” interior que ens impulsa a iniciar un camí de recerca personal cap a nivells de comprensió més elevats sobre qui som en realitat i quina és la nostra funció en el si de la humanitat. D’això se’n diu despertar”.

Despertem només quan internament estem preparats, quan hem experimentat una profunda, clara i reiterada desil·lusió del món que ens envolta i del que esperàvem d’ell. Toquem fons pel que fa a les expectatives de realització personal en el si de la societat en la que vivim immersos. La consciència s’expandeix posant en evidencia el desgast que patim i el preu que paguem per aferrar-nos a una forma de viure i de relacionar-nos que ja no ens plau. Ens ho replantegem tot: creences, veritats, relacions, fins a perdre els límits de la nostra pròpia identitat.

La Nigredo és la nit fosca de l’ànima a la que fa referencia sant Joan de la Creu. Un període de dissolució, de desarrelament, de ruptura de limitacions, de falses identitats i de models de conducta caducats. És el caos que conté en si mateix la llavor d’un nou ordre, sempre més elevat que l’anterior.

L’ego ha d’experimentar “la seva pròpia mort” durant aquesta etapa, d’aquí el dolor i el color negre de la putrefacció que la caracteritza. El flaire putrefacte del que ja no és, no pot conviure de cap manera amb el subtil perfum que embolcalla el que és nou, renovat i regenerat.

Si accedim a transitar-la, s’obrirà la porta de l’inconscient i començaran a desemmascarar-se els nostres aspectes més densos, aquells que vam estar atribuint impunement als altres per no haver d’assumir-los com a propis i evitar fer-nos càrrec d’ells.

A l’hora de prendre accions i decisions conseqüents amb aquesta voluntat, no podem menystenir la força antagònica del que anomenem “l’espectre del llindar”. És el poder ben estructurat de la resistència al canvi. Es tracta de tot un cos de continguts mentals que s’expressen de forma automàtica, condicionats per experiències o aprenentatges del passat -propis o del propi llinatge-, que ens porta a dubtar de les nostres capacitats o que fins i tot ens paralitza.

La Nigredo no és una etapa fàcil de transitar. No deixa lloc a la pusil·lanimitat. Sovint ens sentim perduts i ens cal confiança, coratge i perseverança per tornar-nos a retrobar. Les temptacions de claudicar són freqüents i hem d’estar disposats a plantar-li cara a l’espectre del llindar sense oblidar que, en definitiva, no és més que una il·lusió.

Ester Torrella Yagüe

Metge col·legiat núm. 16684 Barcelona

Salut conscient: la salut dels vincles i les relacions

Medicina Tradicional Occidental: Espagiria i Alquímia

www.estertorrella.com

Youtube: Dra. Ester Torrella

Podeu visualitzar la Revista Acelobert Gener 2021 en digital: