En tota operació que comporti la transmissió de la propietat d’un immoble o de la constitució o transmissió de drets reals sobre immobles (per exemple un usdefruit), s’ha de pagar l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, també conegut com a plusvàlua.

En el cas de la venda d’una propietat (pis, plaça d’aparcament, traster, botiga, casa, etc.) ha de pagar l’impost la persona, empresa o entitat venedora, per l’increment del valor que ha experimentat el terreny mentre n’ha estat propietària. Si el transmissor o venedor és una persona física no resident a Espanya, l’obligat al pagament serà l’adquirent.

En el cas d’herència o donació, és el nou propietari qui ha de pagar l’impost.

El pagament s’ha de fer en el termini de 30 dies hàbils a partir de la data de transmissió.

Si es tracta d’herències, el termini és de sis mesos a partir de la data de defunció, prorrogables a un any si es demana per escrit dins dels sis primers mesos. La pròrroga s’entén concedida si transcorregut un mes des de la petició no hi ha una resolució que la denegui. Abans d’esgotar el termini de la pròrroga, el contribuent ha de practicar l’autoliquidació.

Però des del mes de maig del 2017 en els casos en els quals el terreny o immoble hagi perdut valor -és a dir, “aquells supòsits en els quals la capacitat econòmica gravada pel tribut sigui, no ja potencial, sinó inexistent, virtual o fictícia”- no existeix plusvàlua i, per tant, no es pot cobrar l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua municipal).

Als ajuntaments, en general, aquesta notícia els ha agafat desprevinguts; d’aquí que, segons fons consultades de l’Ajuntament de Barcelona, el dia d’avui encara no hi hagi cap formulari creat. L’únic protocol establert de moment és presentar una Petició de Rectificació de Plusvàlua (a criteri de cada usuari) a l’Institut Municipal d’Hisenda, demanant cita prèvia.

Tampoc no està encara establert quin és el període màxim que té l’Ajuntament per retornar aquest import.
Aquestes reclamacions tenen caràcter retroactiu per totes aquelles compravendes dels últims quatre anys.

Així que si heu venut o heretat o rebut en donació alguna propietat des del 2014 no perdeu res per intentar-ho: recopileu tota la documentació de la transacció (sobretot el document de pagament de la plusvàlua i duplicat de la còpia simple), feu un escrit demanant la devolució de la mateixa i adreceu-vos al IMH per demanar cita prèvia, perquè us atenguin els tècnics de l’Institut.

Recordeu que aquest impost és el que es paga a cada ajuntament i que res té a veure amb els impostos que l’Estat (a través del Ministeri d’Hisenda) cobra també per qualsevol de les operacions esmenades anteriorment.

Si teniu dubtes sobre com procedir en l’actuació, o sobre si el vostre cas està afectat per la nova normativa, no dubteu en adreçar-vos al vostre professional de confiança perquè us assessori.

S’han de complir les obligacions tributàries, però no cal pagar de més quan no és necessari…

Ramon Balsells
Gerent Balsells Zaragoza Gestión S.L.

Tornar a tots els articles d'interès

DESTACATS

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

CERRAR
Share This