Homes Igualitaris. Masculinitats cuidadores. Acelobert Gener 2022

Homes Igualitaris: “Masculinitats cuidadores”

Per: Paco Abril

En la majoria dels casos, quan els homes assumeixen responsabilitats de cura ho fan a través de la cura dels fills i filles. Aquesta és la via d’entrada, de vegades l’única, de molts homes al món de les cures, però el foment de les masculinitats cuidadores no s’ha de subscriure exclusivament a l’àmbit familiar. La noció de cura ha d’ampliar-se i incloure altres àmbits com ara la cura de les amistats, la comunitat, el medi ambient i l’autocura, la salut i el desenvolupament personal. Els homes, i la societat en general, han d’aprendre que la cura és imprescindible per al sosteniment de la vida. Això és especialment important en el cas dels nens, ja que, si de petits aprenen la importància de cuidar i cuidar-se, estarem contribuint a desenvolupar un tipus de masculinitat allunyada de la competència, la lluita, el sobreesforç, les conductes de risc i poc saludables i la violència. Aquest canvi de perspectiva ha d’estar avalat des de l’educació, en el currículum, però també des de les polítiques publiques i als mitjans de comunicació, visibilitzant models de masculinitat que posin de relleu les cures.

D’altra banda, cal una reflexió crítica dels homes sobre el nostre paper en les cures, que ha de passar pel reconeixement de les estructures de poder associades al patriarcat i els privilegis masculins. Aquesta reflexió crítica ha de posar el focus en els costos socials i personals de la no-implicació dels homes en les cures. També se n’han de destacar els beneficis. Una societat més igualitària no només és més justa i menys violenta, sinó que també proporciona un major grau de satisfacció i de felicitat personal.

En un món en crisi com l’actual, les cures s’haurien de convertir en l’epicentre de la transformació social. És, potser, el moment d’una acció conjunta que capgiri les coses i, en aquest sentit, els homes tenim la responsabilitat de canviar personalment i col·lectivament. Fer de les cures el motor de les nostres vides, pel bé comú.

Paco Abril

Homes Igualitaris- AHIGE Catalunya

www.homesigualitaris.cat