Astrogia. El signo de capricornio. www.acelobert.com

Astrologia: El signe de Capricorn”

“Ser vosaltres mateixos llums, ser vosaltres mateixos un refugi, no busqueu refugi en ningú més que en vosaltres mateixos.” (Upanishads)

Per: Antonia Utrera

Felicitats benvolgut/da Capricorn! Si vas néixer entre els dies 22 desembre i 21 de gener aproximadament, el sol estava al signe de Capricorn en el moment del teu naixement.

Capricorn pertany a l’element Terra en la seva modalitat cardinal. Representa la realitat de l’aquí i l’ara del món material en la seva cerca activa per aconseguir metes i objectius pràctics. Són persones de confiança, realistes, eficients, pràctiques i molt treballadores, orientades a l’assoliment. Tenen la suficient determinació, control i autodisciplina per a aconseguir amb paciència que les coses es facin.

La seva gran virtut, la humilitat, els obre totes les portes en el camí de l’ascens cap a tot allò que es proposen.

Són seriosos, formals, reservats i molt responsables. Tot això unit a la seva gran perseverança els porta a aconseguir materialitzar els seus objectius. La seva capacitat directiva i executiva, i els seus molts recursos l’ajuden a l’hora d’enfrontar tot tipus de crisi. Els encanta el repte que significa resoldre dificultats pràctiques que assumiran amb molt de gust. Són servicials i els agrada sentir-se útils, indispensables.

Sovint assumeixen com a propis els problemes i responsabilitats dels altres, la qual cosa fa que moltes vegades siguin acusats d’entremetedors.

Capricorn pren un compromís i aconsegueix concretar-lo sense perdre’s en teoritzacions o emocions, amb esforç, tenacitat, deure i respecte per les tradicions. En el seu aspecte negatiu poden ser massa freds, cautelosos i desconfiats. I excessivament convencionals, obsessionats per les normes socials i el compliment de la llei.

El regent de Capricorn, Saturn, déu del Temps (Cronos per als grecs), regeix els calendaris, les estacions i les collites,i ens explica que hi ha un temps per a cada cosa. És molt conscient dels límits, té el do de l’oportunitat, sap de què és temps a cada moment.

Si Jupiter, regent de Sagitari, representa l’expansió, l’alegria i el goig de viure, amb Saturn, regent de Capricorn, aprenem a posar límits, a concretar i a responsabilitzar-nos de la pròpia vida. Moltes vegades els joves capricornians són com a nens vells perquè encara que facin el mateix que els altres, tenen una actitud molt més comprensiva, pacient i tenaç, pròpia de persones de més edat.

El mite de Cronos qui, instigat per la seva mare Gea, castra al seu pare Urà alliberant els seus germans, és el mite del pare i el fill que de manera cruel, repeteixen la castració. El pare autoritari és alhora castrador i impulsor i aquest es pot viure en el pare, el cap o qualsevol altre personatge que representi l’autoritat. Els límits imposats, les frustracions, ens ajuden a fer-nos responsables i a potenciar les nostres capacitats.

Si reconeixes moltes d’aquestes qualitats fins i tot no havent nascut amb el sol en Capricorn, és possible que en aixecar la teva carta natal veiéssim que la lluna o l’ascendent estan en Capricorn, o potser el planeta Saturn és predominant en la teva carta. Per això és necessari estudiar la carta astral íntegrament, no sols un aspecte d’ella.

I amb Capricorn tanquem el cicle dels dotze signes astrològics, publicats mes a mes a la Revista Acelobert.

Feliç Inici d’Any 2022!

Antonia Utrera

Consulta Astrològica – Estudi de la Carta Natal – Revolució Solar

Tel. 655 866 424