Hombres Igualitarios AHIGE

Homes Igualitaris: “Homes contra les violències masclistes. Volem cuidar la Vida”

Per: Juanjo Compairé.

El passat 10 de juny un grup de persones i entitats vam constituir la “xarxa 21 d’octubre”, amb el lema: “Homes contra les violències masclistes. Volem cuidar la vida”. Aquesta xarxa convoca tothom, però especialment els homes, a una gran concentració a la Plaça Sant Jaume el pròxim 21 d’octubre a les 19h. L’objectiu és fer visible el compromís de molts homes contra les violències masclistes. També la responsabilitat dels homes en les tasques de cura, perquè cuidar dels altres (filles, fills, persones dependents, …) és la millor manera de prevenir la violència.

La xarxa ha llençat una crida i creat una pàgina web (https://www.21doctubre.cat/) on tothom pot consultar la informació i també adherir-se a la xarxa, en el cas que es tracti d’una entitat.

Si als espais públics, però també a les cases, als espais privats, els cercles d’amistat, els llocs de treball, aconseguim que els homes rebutgem de debò les violències vers les dones i reflexionem sobre les nostres actituds i en prenem consciència; si creem un fort moviment d’homes que faci palès que hi ha altres formes de ser home, diverses, però igualitàries i respectuoses; si fem això de la mà de les dones feministes i de la gent LGTBI+, estarem canviant les relacions que és l’única manera de fer possible el canvi que el món necessita.

Cridem, doncs, tothom, però de manera especial els homes, que s’hi sumin. Hem de ser molts per interpel·lar tothom.

Juanjo Compairé

Homes Igualitaris (AHIGE Catalunya)

https://www.homesigualitaris.cat/