Gent Gran: Importància de les teràpies artístiques en pacients amb Alzheimer

La malaltia d’Alzheimer és la causa més comuna de demència degenerativa en la gent gran, els pacients perden la seva capacitat de pensar, entendre i comunicar-se, arribant fins i tot a perdre la seva identitat. De vegades poden també patir canvis en la seva personalitat o presentar símptomes similars a la depressió.

Existeix evidència científica que afirma que l’ús de teràpies creatives ajuda en el tractament de pacients amb Alzheimer. S’ha trobat que fent que els pacients s’interessin en activitats desafiants com l’art, el cervell pot crear noves sinapsis, i per tant alentir el procés degeneratiu de la demència.

La realització d’activitats artístiques és un mètode d’intervenció cognitiva fonamental per a la rehabilitació i readaptació de les persones que pateixen demència. El treball amb activitats plàstiques afavoreix el manteniment de diferents capacitats com: l’atenció mantinguda, psicomotricitat fina, organització espacial, coordinació viso-manual, percepció i associació de formes i colors, figures i fons, així com l’autonomia, la relaxació i disminució de l’ansietat.

No obstant això, la creació artística ofereix més possibilitats, en general, sembla que art i emoció són dos conceptes indissociables.
Si s’entenen les arts plàstiques com un mitjà d’expressió i comunicació no verbal, el missatge només pot ser emès i rebut a través del cos i l’emoció. Ja que el raonament sembla quedar relegat a un segon pla i que l’emocional cobra valor, el treball en art teràpia amb persones que pateixen Alzheimer es presenta com una potent eina per facilitar la seva expressió, fomentar la comunicació no verbal amb el món extern, les habilitats socials, ajudar a estimular àrees cerebrals que encara estan funcionant bé, permet reminiscències o portar experiències passades al present, fomentar autonomia i presa de decisions i promou que les persones expressin les seves preferències i emocions.

L’enfocament de la art teràpia que realitzem en el nostre centre de dia Neuro Amunt, no només busca demostrar que les persones amb demència poden crear art, sinó que també és una manera d’involucrar a aquestes persones en les activitats diàries. Més encara, és la nostra manera de demostrar que la capacitat per expressar el seu esperit no ha desaparegut.

Ens centrem més en les habilitats que encara les persones conserven i no tant en les que han perdut i això resulta molt positiu per als pacients.
En definitiva, s’intenta comprendre si el taller d’art teràpia, com a espai flexible de sosteniment i acompanyament, que es fonamenta en el procés artístic, permet un ressorgir de l’expressió i manteniment de la identitat de les persones que pateixen Alzheimer.

Sukaina Mohamed
Terapeuta Ocupacional Centre de dia Neuro Amunt
Trav. de les Corts, 31 · T. 93 448 11 54
www.centrosamunt.com

 

Post a Comment