El despatx d’advocats Feliu & Sánchez Advocats és especialista en problemes de salut des de fa més de 18 anys. Francesc Feliu, un dels seus socis, explica que tracten diverses branques dins del món sanitari: “des del que són negligències mèdiques fins als vessants de les incapacitats laborals, accidents de treball o de trànsit”.

Tal com explica Feliu, el que més es troben “són les dificultats dels ciutadans per iniciar un procediment de negligència mèdica”. El sector mèdic és el més corporativista existent i, per tant, hi ha una gran dificultat per acreditar l’existència d’una negligència. Així, des del despatx, s’intenta batallar contra l’Administració per tal que “el particular pugui fer valdre els seus drets”.

Els casos més flagrants, segons l’advocat, són els parts. Això és així perquè “hi ha un patiment molt accentuat en la família, que normalment es troba en una situació traumàtica, a vegades per la inexperiència de com funciona un part”. Per aquest motiu, s’intenta donar tots “els mitjans perquè la gent pugui assessorar-se” i conèixer quins són els seus drets.

A més a més, Feliu explica com són de crucials els terminis: “el ciutadà ha de tenir clar que per anar contra l’Administració en un tema de negligència hi ha un any per reclamar”. Això provoca que moltes vegades les famílies, entre que assumeixen la mala praxi i finalment reaccionen, han esgotat aquest any i no es pot portar el cas perquè jurídicament està prescrit.

L’advocat també destaca que la seva funció no és solament assistir al ciutadà quan ja existeix el problema, sinó que també es pot dur a terme un assessorament previ. Per exemple, es poden explicar els drets que tenen les persones amb les pòlisses de salut. Per acabar, Feliu insta que, en cas d’indecisió quan s’ha patit una negligència mèdica, l’usuari es deixi guiar pels advocats especialistes en la matèria per tal de decidir si començar o no el camí.