Dietètica Girasol: 40 anys al servei de les persones

Al barri de Gràcia, al carrer Pau Alsina 62 (abans Secretari Coloma), s’ubica la botiga Dietètica Girasol de Gràcia. Després de quaranta anys, Lola Hurtado, la seva fundadora, Trini Soriano i Marcos Miquel, treballadors de l’establiment, han anat augmentant l’oferta i fidelitzant la clientela. Amb dos d’ells, (Lola i Marcos), vam tenir l’honor de parlar en el programa de Ràdio Acelobert del passat mes de març.

Una de les coses que van explicar és que la botiga compta amb productes molt variats. Si bé en un principi van començar com a herboristeria, després van ampliar als productes dietètics, tot descobrint també nous sectors com la macrobiòtica, alimentació bio, sense gluten, sense sucre, etc, per adaptar-se a les necessitats dels usuaris i del barri. També fan preparats d’herbes en funció de les necessitats de cada client. A més, assessoren dels beneficis i les indicacions de cada producte i com l’han de prendre. Aquesta atenció personalitzada potser és uns dels factors que més agraden a la seva fidel clientela.

D’altra banda, el mateix local compte amb una sala on fan classes de Ioga i Pilates impartides per el profesor de Ioga Juan Ramón Jimenez.

Lola i Marcos també van destacar un dels seus productes estrella: les 38 essències de les Flors de Bach, cada una indicada per als estats emocionals diversos de la persona: des de tractar les pors, l’ansietat, la timidesa, dols, etc. Complementàriament, les essències es poden mesclar per aconseguir sempre el millor resultat. Com a incís, Marcos
va explicar que aquest producte es pot complementar amb qualsevol altre tipus de medicina, ja sigui química o natural.

Fa 10 anys, per commemorar els 30 anys van decidir fer una targeta de fidelització. Així, a mesura que els clients compren es va segellant la targeta, per obtenir importants descomptes. A més a més, al juny, amb motiu del 40 aniversari, es preveu una celebració amb activitats, regals i bon rotllo.

Per acabar, Lola i Marcos van voler destacar la rapidesa del seu servei. Si bé la botiga compta amb una oferta molt àmplia, els interessats en un producte concret que no es trobi en estoc podran aconseguir-lo a l’establiment amb poques hores de diferència. Es tracta doncs, com afirma Marcos, de “ser com Internet” però amb totes les avantatges de l’atenció personalitzada i el tracte amable del comerç de proximitat.

Per a més informació podeu consultar la web: http://girasoldegracia.es/
Telèfon: 932 10 00 53. C/ Pau Alsina, 62 08024 BARCELONA

En el barrio de Gracia, en la calle Pau Alsina 62 (antes Secretari Coloma), se ubica la tienda Dietética Girasol de Gracia. Después de cuarenta años, Lola Hurtado, su fundadora, Trini Soriano y Marcos Miguel, trabajadores del establecimiento, han ido aumentando la oferta y fidelizando la clientela. Con dos de ellos, (Lola y Marcos), tuvimos el honor de hablar en el programa de Radio Acelobert del pasado mes de marzo.

Una de las cosas que explicaron es que la tienda cuenta con productos muy variados. Si bien en un principio comenzaron como herboristería, luego ampliaron los productos dietéticos, descubriendo también nuevos sectores como la macrobiótica, alimentación bio, sin gluten, sin azúcar, etc, para adaptarse a las necesidades de los usuarios y del barrio. También hacen preparados de hierbas en función de las necesidades de cada cliente. Además, asesoran de los beneficios y las indicaciones de cada producto y como lo han de tomar. Esta atención personalizada quizás es uno de los factores que más gustan a su fiel clientela.

Por otra parte, el mismo local cuenta con una sala donde hacen clases de Yoga y Pilates impartidas por el profesor de Yoga Juan Ramón Jimenez.

Lola y Marcos también destacaron uno de sus productos estrella: las 38 esencias de las Flores de Bach, cada una indicada para distintos estados emocionales de la persona: desde tratar los miedos, la ansiedad, la timidez, duelos, etc. Complementariamente, las esencias se pueder mezclar para conseguir siempre el mejor resultado. Como inciso, Marcos Explica que este producto se puede complementar con cualquier otro tipo de medicina, ya sea química o natural.

Hace 10 años, para conmemorar los 30 años decidieron hacer una tarjeta de fidelización. De este modo, a medida que los clientes compran van sellando la tarjeta, para obtener importantes descuentos. Además, en junio, con motivo del 40 aniversario, se prevé una celebración con actividades, regalos y buen rollo.

Por último, Lola y Marcos quisieron destacar la rapidez de su servicio. Si bien la tienda cuenta con una oferta muy amplia, los interesados ​​en un producto concreto que no se encuentre en stock podrán conseguirlo en el establecimiento con pocas horas de diferencia. Se trata pues, como afirma Marcos, de “ser como Internet” pero con todas las ventajas de la atención personalizada y el trato amable del comercio de proximidad.

Pera más informació podéis consultar la web: http://girasoldegracia.es/
Teléfono: 932 10 00 53. C/ Pau Alsina, 62 08024 BARCELONA